test content
X
login

hasło


X

WPISZ ADRES E-MAIL
PODANY PRZY
ZAKŁADANIU KONTA
ZAREJESTRUJ
Twój Nick
Pod takim Nickiem będziesz widoczny dla innych

login
Może być taki sam jak Twój Nick
Login będzie Ci potrzebny do logowania
hasło

powtórz hasło
Akceptuję regulamin

Zapamiętaj swój login i hasło. U nas nie ma możliwości odzyskania straconego hasła


  Masz już konto?
ZALOGUJ SIĘ
Logowanie
Ustaw stronę jako startową KONKURSY NAJNOWSZE WPISY BLOG TYGODNIA
KATEGORIA

Regulamin Blog Roku Young

REGULAMIN
KONKURSU „BLOG ROKU YOUNG”
Cele konkursu
 1. Rozbudzanie wśród młodzieży twórczych umiejętności.
 2. Mobilizowanie uczniów do umiejętnego i kreatywnego korzystania z Internetu.
 3. Popularyzacja pisania i czytelnictwa wśród młodych czytelników.
 4. Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa i systematycznej pracy.
 5. Pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata.
 6. Rozwijanie zdolności humanistycznych.
 7. Rozwijanie umiejętności kompetencji miękkich w zakresie nowoczesnych technik komunikowania.
 Organizator konkursu
 1. Organizatorem konkursu „Blog Roku Young” (zwany dalej „Konkursem”) jest Communicus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-950 przy ul. Białej 4/81 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000417337, zwany dalej „Organizatorem”.
Uczestnicy
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas podstawowych i gimnazjów.
 2. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto posiada i prowadzi blog na stronie www.bloggujemy.pl i kto do 31.12.2019 roku ma nie więcej niż 16 lat.
 3. Jeden blog może być prowadzony przez maksymalnie dwie osoby. 
Zakres Konkursu
 1. Na potrzeby Konkursu wpisy i materiały na blogu muszą być publikowane w języku polskim. Dopuszcza się stosowanie stosunkowo krótkich cytatów lub zwrotów w językach obcych.
 2. Na potrzeby Konkursu za blog uznaje się dziennik internetowy, który posiada wpisy o charakterze autorskim, w tym osobiste poglądy autora.
 3. Dodawanie treści na bloga wiąże się z akceptacją i przestrzeganiem regulaminu korzystania z portalu www.bloggujemy.pl.
Przedmiot Konkursu i zadania Uczestników
 1. Zadaniem uczestników będzie systematyczne prowadzenie autorskiego bloga.
 2. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszych czterech blogów spośród blogów zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym bloga, który uzyska nagrodę Bloga Roku Young 2019.
Zgłoszenia do Konkursu
 1. Konkurs trwa na stronie www.bloggujemy.pl w okresie od 7.03.2018 roku do 1.06.2019 roku.
 2. W dniach od 7.03.2018 do 27.03.2018 trwać będzie zgłaszanie blogów do Konkursu. Decydującym będzie czas dotarcia zgłoszenia do Organizatora.
 3. Zgłaszanie bloga do Konkursu odbywa się z poziomu Strony Konkursowej dostępnej na stronie www.bloggujemy.pl poprzez formularz aplikacyjny.
 4. Zgłaszanie wymaga podania: pseudonimu oraz loginu założyciela i autora bloga oraz nazwy bloga, a także wieku.
 5. Uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu tylko jednego bloga, którego jest założycielem.
 6. Zgłoszenie więcej niż jednego bloga tego samego twórcy oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie i aktywne prowadzenie bloga oraz autorskie wpisy tekstów, publikowanych na blogu.
 8. Warunkiem dopuszczenia bloga do Konkursu jest jego pozytywna weryfikacja. Po jej przeprowadzeniu założyciel zgłaszanego bloga otrzymuje wiadomość do swojej skrzynki odbiorczej na stronie www.bloggujemy.pl z informacją o zakwalifikowaniu udziału w Konkursie.
 9. Do komunikacji z założycielami blogów, związanej z Konkursem, wykorzystywana będzie funkcja „Wiadomości” dostępna po zalogowaniu na stronie www.bloggujemy.pl.
Komisja Konkursowa
 1. Blogi ocenianie będą przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową.
 2. Komisja Konkursowa składa się od 3-5 jurorów.
 3. Wszystkie zgłoszone i niewykluczone blogi zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej.
 Przebieg Konkursu
 1. Konkurs składa się z czterech etapów.
 2. W każdym etapie Konkursu blogi poddane są ocenie Komisji Konkursowej.
 
Etap I
 1. Pierwszy etap Konkursu trwać będzie od 30 marca 2018 roku do 10 czerwca 2018 roku (do godziny 00:00).
 2. W czasie trwania I etapu Konkursu każdy uczestnik zobowiązany jest dodać minimum 10 wpisów na swojego bloga.
 3. Każdy z jurorów oceniać będzie:
  1. regularność wpisów,
  2. styl pisania
  3. poprawność językową,
  4. zawartość.
 4. Członkowie Komisji Konkursowej oceniać będą każdy z powyższych elementów w trzystopniowej skali: od 1 do 3.
 5. Zakończenie I etapu nastąpi 10 czerwca 2018 roku o godzinie 00:00.
 6. Liczba blogów zakwalifikowanych do kolejnego etapu jest nieokreślona.
 7. Wyniki I etapu pojawią się 15 czerwca 2018 roku.
 Etap II
 1. Drugi etap Konkursu trwać będzie od września 2018 roku do stycznia 2019 roku. W tym czasie każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest dodać minimum 10 wpisów na swojego bloga.
 2. Blogi zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Każdy z jurorów oceniać będzie:
  a. regularność wpisów,
  b. styl pisania
  c. poprawność językową,
  d. zawartość,
  e. oryginalność.
 4. Członkowie Komisji Konkursowej oceniać będą każdy z powyższych elementów w trzystopniowej skali: od 1 do 3.
 5. Zakończenie II etapu nastąpi w styczniu 2019.
 6. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone w lutym 2019 roku.
 7. Liczba blogów zakwalifikowanych do III etapu jest nieokreślona. 
Etap III (ostatni)
 1. Trzeci, ostatni etap Konkursu trwać będzie od marca 2019 roku do 31 maja 2019 roku.
 2. W tym czasie każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest dodać minimum 10 wpisów na swojego bloga.
 3. Każdy z jurorów oceniać będzie:
  a. regularność wpisów,
  b. styl pisania,
  c. poprawność językową,
  d. zawartość,
  e. oryginalność,
  f. stopień atrakcyjności i zaciekawienia czytelnika (klimat, estetyka, spójność grafiki z treścią).
 4. Członkowie Komisji Konkursowej oceniać będą każdy z powyższych elementów w trzystopniowej skali: od 1 do 3.
 5. O przyznaniu jedynego tytułu Bloga Roku Young 2019 zdecyduje pozytywna opinia Komisji Konkursowej oraz stopień zainteresowania odbiorców. Na wynik ostatniego etapu Konkursu będą mieli wpływ czytelnicy blogów i ich aktywność w postaci like’ów pod wpisami na blogach. 
 6. Wyniki III etapu zostaną ogłoszone w czerwcu 2019 roku.
 
Wyniki Konkursu
 1. Po każdym etapie wyłoniona zostanie grupa finalistów danego etapu.
 2. Autorzy najlepszych blogów będą nagradzani po każdym etapie.
 3. W czerwcu 2019 wyłoniony zostanie ostateczny zwycięzca Konkursu, który uzyska nagrodę główną Bloga Roku Young 2019.
 4. Użytkownik, który zostanie nominowany do nagrody, otrzyma powiadomienie na swoją skrzynkę odbiorczą na portalu www.bloggujemy.pl. Użytkownik zobowiązany jest przesłać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, nazwisko opiekuna, numer telefonu kontaktowego) zgodnie z instrukcjami wskazanymi w powiadomieniu. 
 5. Zwycięzcami mogą zostać wyłącznie osoby, które są autorami tekstu i jednocześnie właścicielami blogów nagrodzonych przez Komisję Konkursową stosownie do zasad tego Regulaminu.
 6. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie www.bloggujemy.pl.
 7. O wynikach Konkursu zostanie również powiadomiona szkoła zwycięzcy.

Nagrody:
 1. Finaliści poszczególnych etapów Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Laureat Konkursu wyłoniony w czerwcu 2019 roku otrzyma nagrodę główną Bloga Roku Young 2019.
 3. Zwycięzcy wyróżnień przyznanych w czerwcu 2019 roku otrzymają nagrody rzeczowe.
 4. Blog zwycięzcy będzie bezterminowo oznakowany tytułem Blog Roku Young (z oznaczeniem roku edycji).
Postanowienia ogólne
 1. Zwycięzca oraz wyróżnieni w Konkursie (ich rodzice lub opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na opublikowanie pseudonimów internetowych, adresów blogów oraz imienia i nazwiska na stronach serwisu Organizatora.
 2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub niespełnienia warunków Regulaminu nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki Konkursu, wytypowanemu przez Komisję Konkursową.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z Konkursu zgłoszeń niespełniających warunków niniejszego Regulaminu na każdym etapie Konkursu.
 4. W przypadku pojawienia się niejasności lub sporów w kwestii praw założycielskich do bloga Komisja Konkursowa przypisuje sobie prawo do wykluczenia danego bloga z Konkursu na każdym etapie jego trwania.
 5. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru Bloga Roku Young i Wyróżnień Głównych należy do Komisji Konkursowej.
 6. Udział w Konkursie oznacza, że uczestnik akceptuje warunki regulaminu. Udział w Konkursie wiąże się ze zgodą i odpowiedzialnością rodzica lub opiekuna prawnego za wszelkie działania Uczestnika Konkursu.
 7. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Konkursu.
 8. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.bloggujemy.pl.
 

ZAMKNIJ X