test content
X
login

hasło


X

WPISZ ADRES E-MAIL
PODANY PRZY
ZAKŁADANIU KONTA
ZAREJESTRUJ
Twój Nick
Pod takim Nickiem będziesz widoczny dla innych

login
Może być taki sam jak Twój Nick
Login będzie Ci potrzebny do logowania
hasło

powtórz hasło
Akceptuję regulamin

Zapamiętaj swój login i hasło. U nas nie ma możliwości odzyskania straconego hasła


  Masz już konto?
ZALOGUJ SIĘ
Logowanie
Ustaw stronę jako startową KONKURSY NAJNOWSZE WPISY BLOG TYGODNIA
KATEGORIA

O nas

Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży powstało w 2000 roku. W trakcie dotychczasowej działalności Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży realizowało cele statutowe poprzez m.in. organizowanie szkoleń, spotkań dyskusyjnych, seminariów i konferencji. Największą z nich była zorganizowana w 2001 r. konferencja "Wolontariat młodzieżowy w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej". Konferencji towarzyszyły również Targi Organizacji Pozarządowych z Polski i Wielkiej Brytanii, które były okazją do lepszego poznania i nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy polskimi i brytyjskimi organizacjami młodzieżowymi.
 
Szczególną rolę w działalności Stowarzyszenia zajmuje propagowanie idei wolontariatu, jako bardzo rozpowszechnionej w krajach Unii Europejskiej formy ofiarności i zaangażowania młodych ludzi w życie społeczne. Stowarzyszenie przygotowało i przeprowadziło wiele szkoleń młodych wolontariuszy, których adresatem była młodzież uczęszczająca do szkół średnich.
 
W ramach stałej działalności w środowisku lokalnym na warszawskim Ursynowie, Stowarzyszenie realizowało projekt "Sport dla każdego", mający na celu propagowanie zdrowego trybu życia i krzewienia idei kultury fizycznej. W latach 2012 – 2014 przeprowadzony był cykl szkoleń i warsztatów o tematyce rozwoju osobistego.
 
Do najważniejszych celów działalności Stowarzyszenia należy umożliwienie młodym ludziom pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, poprzez kształtowanie właściwych postaw i wzorców zachowania młodzieży, umiejętności wspólnego działania, samorządności oraz współodpowiedzialności oraz tworzenie warunków umożliwiających młodym ludziom właściwy rozwój ich zainteresowań i zdolności oraz wspieranie rozwoju kulturalnego, fizycznego i moralnego młodzieży.
 
 
ZAMKNIJ X