test content
X
login

hasło


X

WPISZ ADRES E-MAIL
PODANY PRZY
ZAKŁADANIU KONTA
ZAREJESTRUJ
Twój Nick
Pod takim Nickiem będziesz widoczny dla innych

login
Może być taki sam jak Twój Nick
Login będzie Ci potrzebny do logowania
hasło

powtórz hasło
Akceptuję regulamin

Zapamiętaj swój login i hasło. U nas nie ma możliwości odzyskania straconego hasła


  Masz już konto?
ZALOGUJ SIĘ
Logowanie
Ustaw stronę jako startową KONKURSY NAJNOWSZE WPISY BLOG TYGODNIA
KATEGORIA

Regulamin

Regulamin korzystania z portalu www.bloggujemy.pl
 
 
Celem portalu jest udostępnienie młodym Użytkownikom sieci przestrzeni oraz narzędzi, w ramach których będą mogli bezpiecznie i aktywnie tworzyć blogi. Korzystanie z Portalu i z jego usług wiąże się z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
 1. Strona internetowa „bloggujemy.pl” udostępnia przestrzeń do tworzenia, pisania i przechowywania blogów. Zachęcamy młodych ludzi do świadomego korzystania z zasobów Internetu oraz z sieci jako narzędzia w procesie kształcenia przez całe życie. Strona przeznaczona jest dla osób w wieku do 14 lat.
 2. Operatorem Strony jest Communicus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-950 przy ulicy Białej 4/81.
 3. We wszystkich punktach niniejszego Regulaminu, zwłaszcza, gdy mowa jest o prawach i obowiązkach Użytkownika, zakładana jest zgoda Rodzica na i odpowiedzialność Rodzica za wszelkie działania Użytkownika związane ze Stroną.
 4. Do korzystania ze Strony wymagana jest przeglądarka internetowa w najnowszej wersji oferowanej przez producenta. W trakcie korzystania ze Strony na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pliki typu cookies, konieczne do prawidłowego korzystania ze Strony.
 5. Dostęp do Strony jest bezpłatny lecz wymaga rejestracji. Podczas rejestracji należy podać następujące dane: nick Użytkownika, będący jego loginem oraz hasło Użytkownika. Podczas rejestracji należy również zapoznać się z Regulaminem.
 6. Użytkownik korzystając ze Strony wyraża też zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych: Adres IP, wywoływany adres internetowy (URL), Adres internetowy, z którego Użytkownik korzysta, innych informacji transmitowanych protokołem http.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora plików cookies na jego komputerze
 8. Użytkownik ma prawo do wglądu w udostępnione przez siebie treści i dane oraz ma możliwość ich poprawiania a także żądania ich usunięcia.
 9. W ramach funkcjonalności Strony Użytkownik może umieszczać na niej własne materiały i utwory, z zastrzeżeniem, że nie może umieszczać lub udostępniać za jej pośrednictwem innym osobom materiałów zawierających treści naruszające lub mogące naruszać prawa innych osób, w tym dobra osobiste lub prawa autorskie, treści przyjęte za niewskazane do odbioru przez dzieci, w tym treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w winny sposób naruszające normy współżycia społecznego, a także treści mogące stanowić reklamę skierowaną do dzieci, mające postać groźby lub inwektywy, treści które mogą wzbudzić niepokój lub strach u dzieci, treści mogące promować niewłaściwe zachowania, treści erotyczne lub pornograficzne. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników, będzie jednak usuwał wyżej opisane niedozwolone treści niezwłocznie po otrzymaniu informacji o naruszeniu regulaminu w powyższym zakresie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę ww. treści umieszczonych na Stronie z naruszeniem Regulaminu w szczególności w związku z ich usunięciem przez Operatora. Rodzice Użytkownika oraz Użytkownik wyrażają zgodę na upublicznienie wgrywanych przez Użytkownika materiałów.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Strony wynikający z przyczyn od Operatora niezależnych. Operator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Strony.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje powstałe na skutek wejścia w posiadanie hasła dostępowego Użytkownika przez osoby trzecie, bez względu na przyczynę, która to spowodowała.
 12. Wiarygodność treści wpisów Użytkowników nie jest kontrolowana przez Operatora.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony w zgodzie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami tego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a przede wszystkim do:
  a. niezakładania bloga o nazwie, która nawiązywałaby do słów powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe oraz niezgodne z normami obyczajowymi;
  b. podejmowania działań nie naruszających praw innych użytkowników, w tym praw majątkowych oraz osobistych praw autorskich;
  c. nie działania w sposób mający na celu odczytanie haseł dostępowych innych posiadaczy blogów;
  d. nie zakładania blogów reklamowych, czyli posiadających treści i/lub komercyjne elementy graficzne;
  e. nie zakładania blogów stanowiących wyłącznie reklamę w formie linku przekierowującego do innej witryny lub bloga;
  f. nie podejmowania działań oraz przesyłania danych do systemu Strony, mogących utrudnić lub nawet uniemożliwić jej funkcjonowanie;
  g. nie umieszczania witryn lub stron internetowych czy też innych materiałów, które dostępne są jedynie dla wybranych grup użytkowników (np. zabezpieczonych hasłem).
 14. Użytkownik udziela zgody na wykorzystywanie jego blogów w celach komercyjnych, przede wszystkim poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania.
 15. Wszystkie działania wymienione w punkcie 14 będą podejmowane bez ingerencji w treść blogów Użytkowników, w sposób umożliwiający odróżnienie reklam od tych treści.
 16. Technologia transmisji danych, która stosowana jest zarówno w Internecie, jak też w systemie Portalu nie zapewnia całkowitego zabezpieczenia tajemnicy gromadzonych i przesyłanych informacji.
 17. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w ramach konta Użytkownika, ani za ich komentarze.
 18. Na Stronie zabronione jest:
  a. podszywanie się pod inną osobę,
  b. wykorzystywanie cudzych zdjęć,
  c. zakładanie dodatkowych kont w celu oszukania, obrażania albo uzyskiwania innych korzyści,
  d. używanie wulgaryzmów, przemocy i agresji słownej.
 19. Przycisk Zgłoś Nadużycie służy do poinformowania o zauważonych przypadkach naruszenia Regulaminu bądź Netykiety. Jest on umieszczony w stopce u dołu strony
 20. Każde zgłoszenie naruszenia Zasad lub Netykiety zostanie zweryfikowane.
 21. Bezpodstawne, uporczywe nadużywanie systemu zgłaszania naruszeń może skutkować usunięciem konta Użytkownika.
 22. Operator może zablokować lub usunąć treści naruszające Regulamin. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu, Operator może zablokować i/lub usunąć konto Użytkownika.
 23. Operator zablokuje lub usunie treści na prośbę Użytkownika, który je umieścił.
 24. Operator będzie podejmował stosowne czynności niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich informacji.
 25. Korzystając ze Strony nie wolno wpływać na świadczone w ramach Strony usługi w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez złamanie lub próbę złamania zabezpieczeń Strony lub znalezienie luk w systemie zabezpieczeń Strony.
 26. Operator ma prawo do zamieszczania na Stronie treści komercyjnych.
 27. Za pośrednictwem Strony możliwe jest korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.
 28. Użytkownik odpowiada za wszystkie podejmowane przez siebie czynności w związku z korzystaniem za Strony i jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód powstałych w związku z jego aktywnością.
 29. Zabrania się kopiowania, przetwarzania i rozpowszechniania materiałów w całości lub w części opublikowanych przez Operatora lub innego Użytkownika bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Operatora
 30. Korzystanie ze Strony, w tym także z jej części komercyjnej, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do materiałów i utworów w niej zawartych. Użytkownik może korzystać z tych materiałów i utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
 31. Wszelkie reklamacje, uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu i pytania związane ze Stroną prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: bloggujemy@communicus.pl. Operator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji informując Użytkownika o sposobie jej załatwienia powiadomieniem na konto Użytkownika.
 32. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.
 33. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści na Stronie oraz niniejszego Regulaminu. Zmiany w Regulaminie obowiązują po ich opublikowaniu na Stronie.
ZAMKNIJ X